Mijn Loopbaan

Maart 2015 - Juli 2020

Senior Project Manager
Tata Steel

Maart 2015 – Juli 2020

Senior Project Manager
Tata Steel


Divisie PTC: Projects & Technical Consultancy.
Multidisciplinaire projecten bij de oxystaalfabriek, direct sheet plant en de koudband. De projecten hebben alle technische disciplines in zich zoals mechanisch, elektrotechnisch, hoog- laagspanning, automatisering, media, civiel, pneumatisch, hydraulisch. De projecten worden volgens de PRINCE2- methodiek uitgevoerd. Een projectteam bestaat uit engineers van elke discipline. Veiligheidsstudies en risicoanalyses hebben grote impact op de detail-engineering en uitvoering. De detailplanning wordt in nauwe samenwerking met de leverancier opgesteld en is de rode draad van het project omdat een groot deel van de omvang alleen tijdens een stilstand uitgevoerd kan worden. De scope van elk project is van basic engineering tot en met commissioning. Leveranciers zijn internationaal.
 • OSF, Lid on Ladles CGM 21&22
 • OSF, Super Slag Splashing Converters 21&22&23
 • OSF, Replacement Chimneys 21&22
 • OSF, Reinforcement Constructions Chimneys 21&22
 • DSP, Replacement Drives
 • CM21, Replacement Drives

December 2013 - Maart 2015

Senior Project Manager
Siemens Nederland

December 2013 – Maart 2015

Senior Project Manager
Siemens Nederland


Divisie Energy, Afdeling Low & Middle Voltage
Project ASML gebouw 5H.I.J. fase 4.
 • Realisatie verantwoordelijk voor de voedingsvoorziening van gebouw 5H.I.J. fase 4, (Central Utility Building en 20 Cleanrooms)
 • 130 Sivacon S8 velden (4000A inkomend en 2000A uitgaand), 6 kilometer railkanaal (630A t/m 4000A) en 360 aftakkasten (25A t/m 1000A).
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapportage. Risico analyses.
 • Opzetten van PMP, PvA, stappenplannen, planningen, het bewaken en aansturen.
 • Technisch coördinatie overleg met betrokken partijen.
 • Afname van alle systemen (FAT).

September 2013 - Maart 2015

Senior Project Manager
Siemens Nederland

September 2013 – Maart 2015

Senior Project Manager
Siemens Nederland


Divisie Energy, Afdeling OiI & Gas
Project Jacking Systems voor platforms en schepen.
 • Waarborgen van de paneelbouw, outsourcing van 34 Jacking Systems met behoud van technische kwaliteit, doorlooptijd en budget. (omvang ruim 900 systeemkasten)
 • Nieuw technisch concept opgezet waarvan het mechanische deel geautomatiseerd is.
 • Nieuwe paneelbouwers geselecteerd, opgeleid en begeleid.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapportage. Risico analyses.
 • Opzetten van stappenplannen, planningen, het bewaken en aansturen.
 • Technisch coördinatie overleg met betrokken partijen.
 • Afname van alle systemen (FAT).

Juni 2012 - Februari 2013

Senior Project Manager
Vialis te Haarlem

Juni 2012 – Februari 2013

Senior Project Manager
Vialis Haarlem


Afdeling Access systemen en parkeren, diverse projecten.
 • Intern aansturen van werkvoorbereiders, engineers, productieafdeling en inbedrijfstellers.
 • Extern aansturen van aannemers, site managers, toezichthouders.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapportage. Risico analyses.
 • Opzetten van stappenplannen, planningen, het bewaken en aansturen.

Mei 2012 - Augustus 2012

Adviseur
Covalent te Amersfoort

Mei 2012 – Augustus 2012

Adviseur
Covalent Amersfoort


Functie: Specialist Tractie & Energievoorziening
Project NoordZuidlijn, opstellen van een onderzoek document energievoorziening. Dit document beschrijft de bevindingen uit het onderzoek voor de functionele werking van de CBI: Centrale Besturing Installatie tussen;
 • bestaande Tractie installatie GVB
 • aanvraagspecificatie
 • ontwerp Tractie installatie NZL van VIA

April 2012 - Mei 2012

Projectmanager
CSC te Utrecht

April 2012 – Mei 2012

Project Manager
CSC Utrecht


Project Nederlandse Spoorwegen, opstellen van een Project Definitie Document.
 • Engelstalige Project Definitie Document omzetten naar Nederlands, dit was een deel van de Nederlandse scope. In overleg met managers van verschillende disciplines een volledig PD document opgesteld.

Juni 2009 - November 2011

Directievoerder
RET in Rotterdam

Juni 2009 – November 2011

Directievoerder
RET Rotterdam


Project Randstadrail Statenwegtracé en Centraal Station.
Het Metro traject in de Statenwegtunnel (3,5km) en Centraal station (ondergronds) uitvoeren met TTI (Tunnel Technische Installaties). Zowel directievoerder Spoorbeveiliging als directievoerder 10kV en Tractie voorziening.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van 4x 10kV installaties, 2 gelijkrichtstations en de totale tractie installatie zoals Baanscheiders, Koppelschakelaars, Minuskasten en tractie bekabeling.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de Spoorbeveiliging installatie. Deze bestaat uit een nieuwe en een bestaande installatie, een Failsafe besturingsysteem. De uitbreiding op de bestaande installatie werd gefaseerd uitgevoerd waarbij in “levend vlees werd gesneden”.
 • In samenwerking met PoRR (Project organisatie RandstadRail) diverse BBS (Buiten Bedrijf Stellingen) organiseren en uitvoeren.
 • Aansturen van aannemers, site managers, toezichthouders.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapportage. Risico analyses.
 • Opzetten van stappenplannen, planningen, het bewaken en aansturen.
 • Technisch coördinatie overleg met alle betrokken partijen.
 • Contacten met PoRR, RET, Gemeentewerken Rotterdam, Mobiles, Cegelec, Siemens, BAM, De Wilde en diverse onderaannemers.

Juni 2008 - Juni 2009

Projectmanager
Siemens Nederland

Juni 2008 – Juni 2009

Project Manager Siemens Nederland


Afdeling BT BAU, Building Technologies
Techniek: DCS, Failsafe besturingsystemen, SCADA en Instrumentatie.
Projectmanager Shell NTC Amsterdam (liep parallel met het “troubleshooting” project)
 • Overname van een lopend project door uitval PM.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van het Utility Safety System, op moment van overname liep het project achter op alle disciplines.
 • Aansturen van HW, SW en IBS engineers, site managers en onderaannemers.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapportage. Risico analyses.
 • Opzetten van planningen, bewaken en aansturen.
 • Technisch overleg met engineering, gebruiker en opdrachtgever.
 • Contacten met Shell, Arcadis, Burgers-Ergon en diverse onderaannemers.

Januari 2008 - Juni 2009

Projectmanager
Siemens Nederland

Januari 2008 – Juni 2009

Project Manager Siemens Nederland


Afdeling BT BAU, Building Technologies
Techniek: PLC besturingsystemen Projectmanager “Trouble shooter”
 • Opklaren van 36 “vast gelopen” projecten.
 • Aansturen van HW, SW en service engineers, onderaannemers.
 • Overeenstemming bereiken met opdrachtgevers.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapporteren. Risico analyses.
 • Opzetten van planningen, bewaken en aansturen.
 • Technisch overleg met engineering en opdrachtgevers.
 • Contacten met Ziekenhuizen, VU Amsterdam, NS, Orly en diverse onderaannemers

Januari 2006 - Januari 2008

Projectmanager
Siemens Nederland

Januari 2006 – Januari 2008

Project Manager Siemens Nederland


Afdeling IS PM, Infra Structure Project Management. (OGM, Oil, Gas and Marine)
Techniek: DCS, PLC, Failsafe besturingsystemen, Telemetrie, LS verdelers en SCADA.
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van projecten op Olie en Gas Plants.
 • Gas Treatment Plant uitgevoerd in skids.
 • Aansturen van Sitemanagers, onderaannemers.
 • Financieel bewaken in samenwerking met Controller, maandelijks rapporteren. Risico analyses.
 • Opzetten van planningen, bewaken en aansturen.
 • Technisch overleg met Engineering, EPC’er en opdrachtgever.
 • Contacten met Shell, Total, Frames, Takenaka, ASML, GTI, Cegelec.

Maart 2005 - December 2005

Projectmanager
Directie Mobiele Diensten

Maart 2005 – December 2005

Project Manager
Directie Mobiele Diensten

Project Optimalisatie C2000 (Landelijk digitaal communicatie systeem).
Projectmanager SCL Special Coverage Location.
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van alle (52) SCL projecten met een team van 9 projectleiders.
 • Financieel aansturen, bewaken van de projectleiders, maandelijks rapporteren aan Controller. Opstellen budget- liquiditeit prognoses.
 • Technisch overleg met Engineering en in samenwerking met de projectleiders ontwerpen voorleggen aan objecteigenaren.
 • Contacten met objecteigenaren zoals ProRail, Rijks Water Staat, Metro Amsterdam, Metro Rotterdam, Feijenoordstadion, Parlementgebouwen, Schiphol, Brandweer, Politie, Veiligheidsregio’s en particulieren.

1989 - Februari 2005

Directeur, eigenaar
Imhoff Nederland BV

1989 – Februari 2005

Senior Project Manager
Vialis Haarlem


Directeur, eigenaar
 • Bedrijfsmanagement, acquisitie, commercieel en technisch verantwoordelijk, projectbegeleiding.
 • Personeel bezetting 35 werknemers (maximaal 70 werknemers).
 • Engineering, paneelbouw en het installeren van industriële projecten in de chemie, petrochemie, voeding, energie, afvalverwerking.
 • Projectleiding met betrekking tot de volgende installaties – hoogspanning / middenspanning / laagspanning / besturingstechniek / meet- en regeltechniek / elektrotechniek / instrumentatietechniek / skid-installaties / analysesystemen
 • Opdrachtgevers; Nutricia, Siemens, Stork, Shell, Amoco, Emerson, Yokogawa, Honeywell, Gevudo, NAM, UNA, NUON, E-on, Rademakers, Hosokawa, Imtech, Drager Safety, Cegelec, ASAP.

© OPM – Alle rechten voorbehouden. Website door Adwire.